Charlotta Elisabeth van der Lith

Charlotta Elisabeth van der Lith, född 21 november 1700 i Haag, död 5 augusti 1753 i Paramaribo, var guvernörsfru i Surinam 1724–1737, under tre guvernörer, plantageägare och ledare för oppositionspartiet Cabale 1742–1753.

Dotter till Diederich van der Lith (1660–1723), luthersk präst, professor i filosofi, och Elisabeth Baldina Helvetius (1679–1748). Gift 1722 med Hendrik Temming (1680–1727) guvernör i Surinam, 1729 med Charles Emilius Hendrik de Cheusses, (1702–1734), guvernör i Surinam, den 2 mars 1737 med Joan Raye (1698–1737), guvernör i Surinam, den 7 januari 1742 med Antoine Audra, präst, och den 27 maj 1748 i Paramaribo med Martin Louis Duvoisin (d. 1751), präst.

Hon ärvde vid sin första makes död en plantage i Surinam, och hon blev en förmögen plantageägare genom sin skötsel av den. Hon kvarblev i guvernörsresidenset sina två första makars död och gifte sig varje gång med näste guvernör som anlände; 1735 lät hon bygga om guvernörsresidenset i sten. De nederländska bosättarna förenade sig under denna tid i ett parti, kallat Cabale, som stod i opposition till guvernören och statsmaktens påbud, och från 1742 agerade Lith som Cabales främsta företrädare gentemot guvernören Jan Jacob Mauricius: 1747 utsåg Cabale-partiet under ledning av "den berömda Madame du Voisin", som hon då hette, advokaten Solomon du Plessis (1705-1785), far till Susanna du Plessis, för att föra deras talan i Nederländerna och lyckades 1751 åstadkomma att Mauricius avsattes.

Historieskrivningen om Lith har baserats främst på Mauricius subjektiva rapportering om hennes oppositionsarbete, där hon beskrivs som centrum för Surinams politiska intriger.

KällorRedigera