Chaitya, sanskrit "andaktsplats".

En chaityahall är en byggnad, eller oftare, en konstgjord grotta eller klipptempel med en absid som omsluter en stupa. Två av de mest kända klipptemplen är de i Bhaja och Karli i Indien.

En chaityabåge är en term för ett återkommande motiv i indisk arkitektur som i miniatyrform liknar de bågar som kröner ingångarna i chaityahallar.