Cevas sats

sats inom euklidisk plangeometri

Cevas sats är en sats inom euklidisk plangeometri, uppkallad efter den italienske ingenjören Giovanni Ceva som publicerade den i De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio 1678.[1][2]. Den säger att för cevianer genom en triangels tre hörn, gäller följande samband om och endast om cevianerna skär varandra i en och samma punkt P (beteckningar enligt figur 1):

Figur 1.
Titelsidan till De lineis rectis.

Även om satsen genom sitt namn tillskrives Giovanni Ceva, anses den gå tillbaka till Yusuf al-Mu'taman ibn Hud, som regerade från 1081 till 1085 i det arabiska kungariket Zaragoza (1018 till 1110) och som beskrev förhållandet i Kitab al-Istikmal redan på 1000-talet.[3][4][5] Satsen är dessutom, tekniskt sett, en dual till Menelaos sats från första århundradet efter Kristus.[5][6]

BevisRedigera

Betrakta areorna av nedanstående trianglar (beteckningar enligt figur 1):

 
 
 
 

Ur det ovanstående får vi att:

 
 

Vilket, genom att dividera uttrycken med varandra, ger:

 

På samma sätt får vi:

 
 

Genom att multiplicera dessa tre senaste uttrycks vänster- respektive högerled med varandra får vi:

 

det vill säga:

 

Satsen kan även bevisas trigonometriskt eller med hjälp av barycentriska koordinater, men, då det ovanstående är ett så enkelt bevis, hänvisas den intresserade till referenserna.[7]

ReferenserRedigera

  1. ^ Ioanne Ceva, 1678, De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio, Ludovici Montiae, Milano.
  2. ^ Ceva Theorem på Encyclopedia of Mathematics.
  3. ^ Robin Wilson, 2022, Ceva’s Theorem.
  4. ^ Ceva's theorem på All Math Words Encyclopedia.
  5. ^ [a b] Ceva's theorem på Encyclopaedia Britannica Online.
  6. ^ Julio Benítez, 2007, A Unifled Proof of Ceva and Menelaus’ Theorems Using Projective Geometry i Journal for Geometry and Graphics. 11:1, sid 39-44.
  7. ^ Ceva's theorem på Art of Problem Solving Online.

Externa länkarRedigera