Centrum används i flera sammanhang inom abstrakt algebra för att beteckna alla element som kommuterar med alla andra element. Centrum betecknas ofta med Z från tyska Zentrum.