Centrifugalpump är en radialpump av rotodynamiskt slag, som genom att utnyttja centrifugalkraften på en vätska eller gas bygger upp en tryckdifferens mellan inlopp och utlopp som sätter vätskan eller gasen i rörelse. Centrifugalpumpar påminner om ett ballerinakex där fluiden går in i mitten och pressas ut på sidorna.

Warman centrifugalpump i en kolberednings industritillämpning.
En centrifugalpump använder en snurrande "impeller," som oftast har baksvepta blad som direkt trycker vätskan utåt.

Centrifugalpumpar används primärt för att transportera lågviskösa vätskor och den mest förekommande tillämpningen för centrifugalpumpar gäller transport av vatten i form av dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten och process- och kylvatten inom industrin.

Se ävenRedigera