Cecilia Nordenfelt

svensk assessor

Cecilia Viola Helena Nordenfelt, född 19 juni 1946, är en svensk jurist och ämbetsman. Mellan 2011 och 2012 var hon chef över Riksdagens ombudsmän.

Nordenfelt tog juris kandidatexamen vid Stockholms universitet 1973. 1986 blev hon assessor vid Svea Hovrätt. Nordenfelt började i riksdagen som föredragande vid justitieutskottet 1987 och blev 1992 kanslichef i utskottet. Hon hade ett samordningsansvar för utskotten i riksdagsdirektörens ledningsgrupp (2000–2004). År 1997 blev hon avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. År 2004 valdes hon till en av riksdagens justitieombudsmän. I januari 2011 efterträdde hon Mats Melin som chefsjustitieombudsman.

Företrädare:
Mats Melin
Chefsjustitieombudsman
2011–2012
Efterträdare:
Elisabet Fura