Riksdagsdirektören är kammarsekreterare och förvaltningschef i den svenska riksdagen. Riksdagsdirektören väljs av riksdagen och är ytterst ansvarig för servicen till riksdagsledamöterna, arbetsförhållandena för riksdagsledamöter och riksdagens anställda, samt för informationen till allmänheten om riksdagens arbete och funktion. Riksdagsdirektören är även ytterst ansvarig för att skapa goda förhållanden för riksdagens engagemang i det internationella parlamentariska arbetet.

Riksdagsdirektör
Kammarsekreterare
Nuvarande
Ingvar Mattson
sedan 2018
Chef för riksdagsförvaltningen
Utses avSveriges riksdag
Mandatperiod4 år
Webbplatsriksdagen.se

Riksdagsdirektören deltar utan rösträtt i riksdagsstyrelsens sammanträden. Under styrelsen leder riksdagsdirektören ledamotsrådet som är ett ”råd för ledamotsnära frågor” av intresse för riksdagsledamöterna, till exempel bostadsfrågor, resebestämmelser och teknisk utrustning.[1]

Sedan hösten 2018 är Ingvar Mattson riksdagsdirektör.

Riksdagsdirektörer redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera

Noter redigera