Ett Cauerfilter (efter Wilhelm Cauer) är ett filter inom signalbehandling som har ett överföringsband likt Tjebysjov II-filter men i regel något lägre ordning. Cauerfilter har rippel i både passband och spärrband.

Exempel på Cauerfilter:

Ett lågpassfilter med specifikationen:

  • fc = 30 kHz (passbandets gränsfrekvens)
  • fs = 40 kHz (spärrbandets gränsfrekvens)
  • Maximal dämpning (rippelhöjd) i passband = 1 dB
  • Minimal dämpning i stoppband = 40 dB

Kan realiseras med en 5:e ordningens Cauerfilter. I figuren nedan visas filtrets poler och nollställen i s-planet.

Poler och nollställen för en 5:e ordningens Cauerfilter, inre halvcirkeln motsvarar beloppet av passbandets gränsvinkelfrekvens (Wc) medan den yttre halvcirkeln motsvarar beloppet av spärrbandets gränsvinkelfrekvens (Ws).

KällorRedigera