Carl Magnus Drake

svensk militär

Carl Magnus Drake (af Hagelsrum), född 1668, död 1739, var en svensk militär.

Drake blev 1686 volontär vid Livgardet men övergick 1688 som fänrik till ett av de värvade regementen, som ingick i den svenska hjälpkåren till Nederländerna. Sårad och fången i slaget vid Fleurus 1690, gick Drake som kadett 1691 i fransk tjänst, ur vilken han 1696 erhöll avsked som löjtnant. Han återvände därefter hem och tillbringade resten av sitt liv på sina egendomar. Sina upplevelser utomlands har han skildrat i en ännu bevarad dagbok, som publicerades i Historisk tidskrift 1901.

KällorRedigera