Öppna huvudmenyn

Carl Edmund Wenström

svensk översättare
Porträtt av Carl Edmund Wenström.

Carl Edmund Wenström, född den 17 oktober 1810 i Sala, död den 18 december 1879 i Falun, var en svensk präst och författare. Han var far till ordboksredaktören Edmund Wenström och bror till ingenjören Wilhelm Wenström, som i sin tur var far till det elektriska trefassystemets uppfinnare Jonas Wenström.

Wenström blev student i Uppsala 1831, prästvigdes 1833 och blev filosofie magister 1836. Han tjänstgjorde i olika Stockholmsförsamlingar 1837-1857, längst i Sankt Nicolai församling. Amanuens och senare notarie i hovkonsistorium, hovpredikant 1840 och predikant vid Djurgårdsbrunn. Kyrkoherde och slutligen kontraktsprost i Falun var han från 1858.

Wenström utgav mest teologisk litteratur men också lyrik. År 1837 fick han pris av Svenska akademien för skaldestycket Luthers prestvigning. Som framgår av bibliografin nedan var Wenström även socialt engagerad.

Innehåll

BibliografiRedigera

 • De concilüs Arbogensibus. Uppsala. 1836. Libris 2338364 
 • Luthers prestvigning: skaldestycke. Stockholm. 1838. Libris 10470539 
 • Teckningar utur Luthers lif. Stockholm: Bagge. 1840. Libris 2518856 
 • Harpo-lekar. Saml. 1. Stockholm. 1840. Libris 10470533 
 • Christnas fastlags-stunder : passionspredikningar. Stockholm. 1844. Libris 3275857 
 • Barna-postilla : predikningar för hemmet och skolan öfwer evangelii-boken och catechesen. Stockholm: Adolf Bonnier. 1854. Libris 3275931 
 • Om fattigvården : försök tillegnadt fattigvårdsstyrelser och socknenämnder. Stockholm. 1857. Libris 3165143 
 • Tal wid förste comministern i Christine och St. Kopparbergs församlingar, Johan Backsells jordfästning den 20 maj 1860. Falun. 1860. Libris 10045907 
 • Predikoutkast öfver de nya högmessotexterna. Stockholm: Huldbergs bokh. 1869. Libris 1585880 
 • En själasörjares anteckningar. Stockholm: Huldbergs bokh. 1873-1874. Libris 2245048 
 • Predikningar. Falun: Nordin. 1875-1877. Libris 2245052 
 • Hofpredikantens minnen : ur en gammal stockholmsk själasörjares anteckningar. Stockholm: Huldberg. 1899. Libris 1664245 

RedaktörskapRedigera

 • Böcker för sockenbiblioteket. Stockholm: Huldbergs bokh. 1870. Libris 1579121 

ÖversättningarRedigera

KällorRedigera