Carina Jahani, född 1959, är en svensk språkforskare, iranist och professor i iranska språk vid Uppsala universitet.

Carina Jahani är en av världens ledande kännare av det baluchiska språket. Hon disputerade 1989 vid Uppsala universitet på en avhandling i detta ämne: Standardization and orthography in the Balochi language. År 2004 tillträdde hon som Uppsala universitets professor i iranska språk som efterträdare till Bo Utas.

Verk i urval redigera

  • Iran: 4 000 år av historia, konst, religion, litteratur och språk, red. Ashk Dahlén och Carina Jahani, 2014.
  • Linguistic convergence and areal diffusion: case studies from Iranian, Semitic, and Turkic, 2004.
  • The Baloch and their neighbours: ethnic and linguistic contact in Balochistan in historical and modern times, 2003.
  • Language in society : eight sociolinguistic essays on Balochi, 2000.
  • Standardization and orthography in the Balochi language, 1989.

Externa länkar redigera