CIH eller Tjernobyl, är ett datorvirus som först upptäcktes i Taiwan 1998. CIH är skaparens initialer, Chen Ing-Hau. Viruset raderar viktig data från den infekterade datorns hårddisk (de 2048 första sektorerna)och skriv över bios på månadens 26:e dag.