Byggföretagen

svensk branschorganisation för byggföretag

Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen bildades som Sveriges Byggindustrier 2001 efter en namnändring från Byggentreprenörerna. Det nuvarande namnet Byggföretagen började användas 3 februari 2020.[1]

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Byggföretagen har 2017 cirka 3.700 medlemsföretag som är organiserade i lokala byggföreningar. Varje byggförening tillhör en geografisk region, som har sin motsvarighet i riksorganisationen Byggföretagen.

Byggföretagen ingår som en organisation inom Svenskt Näringsliv. Huvudkontoret finns i Näringslivets husÖstermalm i Stockholm, och det finns 25 lokalkontor runt om i Sverige.

Catharina Elmsäter-Svärd tillträdde som vd 1 oktober 2017. Innan dess var Ola Månsson vd.[2]

Organisationens logotyp mellan 2001 och 2020

Referenser redigera

Externa länkar redigera