Buckanjärer var till en början de uteslutande manliga före detta livegna från Europa, som levde på de karibiska öarna. Senare kom såväl indianer som personer från Afrika att ansluta sig till dem. Efter anfallen mot de spanska kolonierna började de med sjöröveri. Deras starkaste fäste var ön Tortuga, och även den engelska staden Port Royal.

Sir Henry Morgan, en välkänd buckanjär

Ordet buckanjär är en försvenskning av en ursprungligen karibisk term och den är vanligt förekommande i litteraturen om sena 1500- och 1600-talens karibiska sjörövare; i 1676 års lexikon beskrevs buckanjärerna som the rude rabble in Jamaica av signaturen E. Cole. Den pågick fram till 1700-talet.

Det fanns två sorters jägare på Hispañola, skrev buckanjären Alexander Olivier Exquemelin i Piratica America 1678, den ena var: [t]jurjägarna [som kallades] buckanjärer. Förr fanns det gott och väl 500- 600 på ön, men [1678] är de inte ens 300, eftersom tjurarna blivit så få att jägarna måste vara mycket skickliga för att få något. Han skriver vidare att boucan var namnet på tjurjägarnas fasta läger, vari de stannade i: […] tre till fyra månader, ibland mer än ett år.

Denna tolkning skiljer sig markant från Eirik Hornborgs. "Termen buckanjär", skriver Hornborg och får medhåll av de flesta andra kommentatorer och uppslagsverk; är deskriptiv och roten till ordet finns i franskans boucanier, från boucaner att röka kött, från gammalfranska boucan träställning för att röka kött; av tupiskt (indianskt) ursprung. Gammaltupiska användes som ett lingua franca mellan indianer och kolonisatörer. Ordet användes ursprungligen om franska och engelska jägare av vildoxe från segelfartygen som slog sig ned bland kariberna och arawakerna i Hispañola.

Boucán innebar att köttet skars upp i remsor när det fortfarande var rått för att sedan torkas och saltas, varefter det grillades.

Termen buckanjär är, oavsett den ordagranna betydelsen, geografiskt bunden till Karibien. I likhet med termen flibustiär var buckanjär inte från början knuten till sjörövarskrået, en buckanjär var ursprungligen inte ens nödvändigtvis en kriminell person, om än han måste vara ohyfsad, enligt E. Cole.

Termen buckanjär är ålderdomlig och lyser med sin frånvaro i till exempel Svenska Akademiens ordlista (SAOL 1998). Men trots detta brukas ordet allmänt i såväl äldre som yngre svensk - och engelskspråkig litteratur.

Berömda buckanjärerRedigera

Externa länkarRedigera