Bryologi (från grekiska βρύο, mossa) är läran om mossor, en gren av botaniken. Bryologi innebär bland annat att studera mossornas systematik, morfologi, fortplantning och ekologi. Den som studerar bryologi kallas bryolog. Olof Celsius den äldre grundade den svenska bryologin.

Sphagnum squarrosum, en vitmossa.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera