Bruttoregionprodukt eller bruttoregionalprodukt, förkortat BRP, är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet (anses) visa den ekonomiska utvecklingen inom regionen. Statistiken förs för så små regioner som kommuner, vilka i sin tur kan summeras ihop till län, vilka i sin tur kan summeras ihop till regioner. Summan av alla regioners bruttoregionprodukt är lika med bruttonationalprodukten.

Bruttoregionalprodukt per capita i Sveriges län i tusental kronor (2015).[1]

BRP per capita anger bruttoregionprodukt per invånare medan BRP per sysselsatt anger bruttoregionprodukt per arbetsför invånare.

Bruttoregionalprodukt i EuropaRedigera

Eurostat har räknat ut bruttoregionalprodukten för Europas storstadsområden.[2]

Rank Storstadsområde Bruttoregionalprodukt (i miljoner) 2012
1   Paris, Frankrike €623,189
2   Storlondon, Storbritannien €622,937
3   Milano, Italien €367,000
4   Rhen-Ruhr-regionen, Tyskland €362,195
5   Madrid, Spanien €310,449
6   Randstad, Nederländerna €262,839
7   Rhen-Main, Tyskland €172,797
8   Rom, Italien €167,800
9   München Region, Tyskland €146,850
10   Berlin, Tyskland €146,191
11   Barcelona, Spanien €145,678
12   Bryssel, Belgien €132,917
13   Hamburg, Tyskland €132,236
14   Storstockholm, Sverige €131,475
15   Stuttgart, Tyskland €119,751
16   Wien metropolitan area, Österrike €110,704
17   Köpenhamn, Danmark €102,202
18   Oslo, Norge €96,141
19   Aten, Grekland €94,951
20   Dublin, Irland €83,734
21   Helsingfors, Finland €74,986
22   Lyon, Frankrike €74,466
23   Manchester, Storbritannien €74,398
24   Lille, Frankrike €72,407
25   Turin, Italien €69,254

SverigeRedigera

Svenska Statistiska centralbyrån började beräkna BRP 1996. Stockholms län, Västra Götalands län och Norrbottens län hade 2015 högst BRP per capita i Sverige.

BRP per invånare, löpande priser, tusentals kronor[3]
År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
00 Riket 180 191 205 210 219 229 241 255 264 274 284 296 307 324 342 348 334 354 368
01 Stockholms län 254 260 270 284 305 324 340 356 361 377 388 410 429 445 471 478 481 486 512
03 Uppsala län 150 158 167 175 180 180 197 215 239 243 257 255 266 286 287 303 289 304 321
04 Södermanlands län 144 159 170 168 176 181 194 202 209 215 220 234 243 254 279 285 250 285 296
05 Östergötlands län 163 174 184 187 179 202 207 218 227 239 241 250 261 272 288 286 286 297 309
06 Jönköpings län 160 174 189 197 202 215 221 240 245 254 261 273 267 291 317 322 289 307 328
07 Kronobergs län 171 186 199 207 213 222 222 239 245 254 261 278 264 300 328 336 298 328 345
08 Kalmar län 155 166 182 187 188 193 200 218 227 237 249 250 259 276 284 300 273 302 307
09 Gotlands län 147 156 175 186 180 188 182 195 201 219 230 236 241 252 263 262 259 271 288
10 Blekinge län 164 175 175 183 208 201 214 236 222 235 253 268 277 283 293 287 270 288 285
12 Skåne län 165 177 190 194 203 210 220 233 240 251 256 263 272 288 313 305 292 308 317
13 Hallands län 165 176 195 182 176 182 188 200 223 232 249 251 255 278 284 306 284 309 312
14 Västra Götalands län 171 181 196 200 210 218 240 253 264 268 284 291 302 321 335 337 321 341 354
17 Värmlands län 149 162 177 178 178 183 197 213 224 234 241 247 251 265 275 284 258 287 298
18 Örebro län 155 167 184 189 195 196 207 217 218 234 244 260 265 288 302 302 286 310 330
19 Västmanlands län 168 182 198 200 208 217 219 238 236 246 250 257 263 282 302 302 285 309 323
20 Dalarnas län 162 176 192 189 196 200 209 222 230 238 252 266 279 295 311 313 290 311 329
21 Gävleborgs län 156 176 195 192 199 209 222 222 217 229 237 250 260 274 281 293 283 305 298
22 Västernorrlands län 171 186 211 208 208 220 228 242 264 262 263 276 287 293 304 320 318 341 347
23 Jämtlands län 168 173 188 178 189 196 202 207 227 231 242 252 265 279 276 308 294 348 322
24 Västerbottens län 159 169 183 182 183 189 200 206 220 229 242 258 268 292 295 303 290 316 320
25 Norrbottens län 167 177 197 193 202 205 212 229 240 251 259 276 296 326 330 367 306 405 415
RIKS1 Stockholms län 254 260 270 284 305 324 340 356 361 377 388 410 429 445 471 478 481 486 512
RIKS2 Östra mellansverige 157 168 180 184 186 195 205 218 226 236 243 251 260 276 291 295 280 301 315
RIKS3 Småland med öarna 160 173 188 196 199 208 212 230 237 246 255 264 262 286 306 314 284 308 323
RIKS4 Sydsverige 165 176 188 193 204 209 220 233 238 249 255 264 273 287 311 303 289 306 313
RIKS5 Västsverige 170 180 196 197 204 213 232 244 258 262 279 285 294 315 327 332 315 336 347
RIKS6 Norra mellansverige 156 171 188 187 191 198 210 219 224 233 243 254 264 278 289 297 277 301 308
RIKS7 Mellersta Norrland 170 182 203 198 201 212 219 230 251 251 256 268 279 288 295 316 310 343 339
RIKS8 Övre Norrland 163 173 190 188 192 197 206 218 230 240 251 267 282 309 312 335 298 360 367

KällorRedigera