Brutto innebär före avdrag.

Ordet, som används inom handel vid definiering av penningvärden och av vikt, kommer från latinets brutus, vilket betyder som då har att göra med den oraffinerade varan eller produkten.

Motsatsen är netto som innebär efter avdrag.

Exempel på bruttobelopp redigera

Se även redigera

  • BTA - Byggnads bruttototalarea