Brunt brus (engelska brown noise, av den brownska rörelsen) eller termiskt brus är ett färgat brus med amplitudfördelningen 1/f², det vill säga energifördelningen −20 dB/dekad (cirka −6 dB/oktav). Akustiskt brunt brus låter dovt.

Frekvensspektrum på dubbellogaritmisk skala
Brunt brus

Se ävenRedigera