Dekad (från franska "decade", av grekiska δέκας, "dekas", "ett antal av tio") betyder "tiotal".[1] Vanligen avses tidsperioder (tio dagar, eller tio år), men ordet förekommer även i andra sammanhang, exempelvis om en serie på tio böcker.[2]

Inom vissa områden av främst teknisk karaktär (speciellt elektronik) används "dekad" ofta som beteckning för tiopotens i samband med logaritmiska skalor. Exempel på detta är frekvensintervall[3] och motståndsserier[4]. En faktor 100 kan uttryckas som "två tiopotenser" eller "två dekader".

En x-axel med logaritmisk skala över fyra dekader.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Dekad i Nationalencyklopedin.
  2. ^ Dekad i SAOB.
  3. ^ Lennart Hallerbo, 2013, Grunder i Analog Elektronik sid. 23, ISBN 9789175699288
  4. ^ Hallerbo, 2013, sid 8