Brungrodor är en icke-systematisk grupp av grodarter (i norra och centrala Europa: vanlig groda, åkergroda och långbensgroda) inom släktet Rana med liknande drag vad gäller utseende och levnadssätt. Deras dräkt/färgsättning går i brunt. Till skillnad från gröngrodorna har de en enda strupsäck. Efter leken (parningen) lämnar de vattenmiljön för mark med fuktig undervegetation eller ängsmark och är då relativt ensamlevande och tystlåtna.

Åkergroda (Rana arvalis)

ReferenserRedigera

  • Ingemar Ahlén, Claes Andrén, Göran Nilsson. Sveriges grodor, ödlor och ormar. 2:a rev. och utökade upplagan, 1995.
  • ArtDatabanken
  • Svenska Naturskyddsföreningen