Brevsamlingsställe. Postal organisationsform under perioden 1890-tal till 1950. Hade ett mer begränsat tjänsteutbud än poststationen; inriktning på inlämning av brev och paket. De inrättades främst i storstäderna. Utanför dessa har de funnits i bland annat Borlänge, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Norrköping, Nynäshamn, Sundsvall, Sundbyberg, Uppsala och Örebro. År 1909 fanns totalt 24 brevsamlingsställen i Sverige. De flesta brevsamlingsställen upphöjdes till poststationer efter en tids drift. Några ersattes av postkontor.

Namngivningen var i regel ortnamnet följt av en siffra. Ett exempel: GÖTEBORG 19.

Filateli redigera

Brevsamlingsställena var utrustade med datumstämpel. De uppvisar normalt ingen skillnad från andra samtida datumstämplar från poststationer, postexpeditioner eller postkontor. Det är inte vanligt att samla på avtryck av stämplar från enbart brevsamlingsställen.