Fockmast brukar man kalla den främre masten på flermastade segelfartyg utom i de undantagsfall då den främre masten är stormast.

Tremastat skepp (bark) med, framifrån, fockmast, stormast, och mesanmast.