Brandspruta är ett samlingsnamn oftast för en pump eller liknande som används vid släckning av bränder. Brandsprutor har därför funnits vid brandsläckning sedan den första enkla handpumpen tillverkades. Brandsprutor fanns redan i Romarriket.

Kärrspruta från ca 1770 tillhörande Edsberg, Sollentuna kommun
Handspruta för brandsläckning.

Brandsprutor klassades förr i tiden som lätta brandsprutor, som var bärbara eller kunde göras bärbara för högst 2 man, eller som kärrspruta där brandsprutan placerades på en kärra, ett dragfordon som kunde dragas för hand eller av hästar eller andra dragdjur. I en del fall kunde den dragna brandsprutan avställas och bäras av 4-6 man.

I mitten av 1800-talet kom brandsprutor där pumpen drevs av en ångmaskin. Runt sekelskiftet 1800/1900 kom de första prototyperna av den motordrivna brandsprutan. Motorfordonets motor kunde då även driva brandpumpen, och här fick man en beteckning som kallades pumpautomobil, automobilmotorspruta, senare bilmotorspruta, idag släckbil.

Brandsprutor kan delas in i olika kategorier

Brandsprutor förvarades i ett spruthus, ofta en enkel förrådsbyggnad för gemensamt brandbekämpningsmaterial i en bys centrum.

Extern länkRedigera