Bränsleluftblandning avser blandningen av bränsle och luft i samband med förbränning. Ofta avses blandningen i en förbränningsmotor, där bränslet exempelvis kan vara bensin, diesel, metanol eller etanol.

För att få en så fullständig förbränning som möjligt eftersträvas normalt en stökiometrisk blandning.

Blandningen sker antingen med hjälp av en förgasare eller ett insprutningssystem. Blandningen komprimeras av kolven i cylindern och antänds oftast med tändstift, i dieselmotorn antänds blandningen av själva kompressionen.