Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Eurofima-Wagen, tidigare version.

Bpmz är en tysk fjärrtågsvagn som den tyska järnvägsförvaltningen (DB) introducerade 1979. Vagnen har en längd över stötytorna på 26,4 meter vilket, vilket är ett vanligt mått på personvagnar i bland annat Tyskland, Sverige, Italien, Schweiz, Frankrike med flera.

BakgrundRedigera

Under 1960-talet påbörjades leveranserna till DB av en ny generation luftkonditionerade personvagnar (sitt- och restaurangvagnar). De då nya vagnarna började att rulla i internationella så kallade Trans-Europ-Express (TEE) men snart sattes de även in i inrikes tåg.

Under 1970-talet började DB att planera för en ny generation personvagnar. 1977 lade DB en beställning på ett antal prototypvagnar av 2 klass med luftkonditionering och beteckningen Bpmz. De skilde sig från sina föregångare med bland annat skjutdörrar, som även täckte det nedersta fotsteget, ej öppningsbara fönster, salongsinredning med 80 säten, luftkonditionering samt luftmanövrerade entré- och genomgångsdörrar.

Under 1990-talet moderniserades vagnarna främst genom att de invändigt byggdes om genom att innerväggarna (glasfiberarmerad plast) sprutmålades i ljusgrått, samtidigt som stolarna kläddes om. De hade tidigare gula innerväggar och grönt tyg i en färgskala som härstammade från 1970-talet.