Med bottenskola avser i ett parallellskolsystem den skolform som utgör grunden för vidare skolgång i eventuella övriga skolformer. I Sverige föreslog Fridtjuv Berg 1883 i skriften Folkskolan såsom bottenskola att folkskolan skulle användas som bottenskola[1], och 1895 beslutade Sveriges riksdag att minst 3-årig folkskola skulle utgöra grunden för fortsatt skolgång vid läroverk.[2], och i mitten av 1900-talet blev enhetsskolan/grundskolan bottenskola för vidare studier.[3]

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ ”1880-talet”. Lärarnas historia. 6 augusti 1883. http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1880-talet. Läst 15 juni 2015. 
  2. ^ Hans Högman. ”Den svenska skolans historia#Gymnasium”. Hasses hemsida. http://www.hhogman.se/skolhistoria.htm#Gymnasium. Läst 15 juni 2015. 
  3. ^ ”Vår stolta historia”. Lärarförbundet. https://www.lararforbundet.se/artiklar/var-stolta-historia. Läst 16 juni 2015.