Parallellskola är ett skolsystem där flera skolformer med olika inriktning bedrivs parallellt. Motsatsen till detta kallas enhetsskola.

Tyska skolsystemet.

Parallellskolsystem finns kvar i många länder som Schweiz, Tyskland och Österrike.

Finland

redigera

I Finland hade man läroverk parallellt med folkskolans högre klasser, fram till grundskolereformen på 1970-talet. Ett parallellskolesystem finns kvar i de så kallade andra och tredje stadierna (efter grundskolan), med yrkesskolor respektive gymnasier, och yrkeshögskolor respektive universitet.

Sverige

redigera

I Sverige syftar benämningen speciellt på att folkskolan och läroverken i Sverige efter 1842 existerade parallellt. Utbildningen fungerade oftast så att allmänheten och i synnerhet de lägre samhällsklasserna fick tillgång till folkskolan och endast de högre sociala skikten hade tillträde till läroverken.[1] Detta avvecklades i etapper åren 19491972, då först enhetsskolan och därefter grundskolan infördes.[2]

Källor

redigera

Fotnoter

redigera
  1. ^ Larsson, Esbjörn (30 november 2019). Bo Eriksson. red. ”1800-talets utbildningsrevolution”. Historisk tidskrift 139 (4): sid. 745. ISSN 0345-469X. https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/217/172. Läst 11 maj 2022. 
  2. ^ Hans Högman. ”Den svenska skolans historia#Grundskolan”. Hasses hemsida. http://www.hhogman.se/skolhistoria.htm#Grundskolan. Läst 22 juli 2015.