Boris Kagarlitskij, född 1958 i Moskva, är en rysk marxistisk statsvetare och författare, associerad med Fjärde Internationalen. Under sovjettiden var Kagarlitskij "dissident" och satt i fängelse på 1980-talet. År 1990 valdes han till Moskvas sovjet. Flera av hans böcker har översatts till andra språk, inklusive svenska.

Boris Kagarlitskij.