Ett bostadslån är ett lån som används för att finansiera köp av bostadsfastighet, bostadsrätt eller liknande. Fastigheten eller de till bostaden relaterade värdepappren intecknas eller pantsätts vanligen som säkerhet (pant) för lånet. Bolåneränta är räntesatsen på privatpersoners krediter för finansiering av den egna bostaden.

Sverige Redigera

I Sverige får privatpersoners bostadslån motsvara högst 85 procent av fastighetens värde; resterande del får bostadsköparen finansiera med egen insats. Om låntagaren har god återbetalningsförmåga kan dock blancolån ges för hela eller delar av resterande del av marknadsvärdet. Bestämmelsen om högst 85 % belåning infördes i oktober 2010 av Finansinspektionen i syfte att dämpa prisutvecklingen på bostäder. Tidigare förekom på bostadsmarknaden i vissa fall en total belåning upp till 95–100 procent av marknadsvärdet [1].

Vid finansiering av flerbostadshus finns ingen formell belåningsgräns men i praktiken belånas vanligen högst 75 % av marknadsvärdet, eftersom högre belåning ger långivaren en högre refinansieringskostnad.

Historiskt beviljades bottenlån av särskilda bostadsfinansieringsinstitut (eller ”bostadsinstitut”), medan topplånen kunde beviljas av bostadsinstitut eller bank. Bostadsinstituten kunde vara ägda av låntagarna, av staten eller gemensamt av bankerna. Efter avreglering och omstrukturering av banksektorn i Sverige beviljas nu (år 2011) huvuddelen av bostadslånen av de största bankerna eller deras helägda dotterbolag. Det finns inte längre några större fristående bostadsinstitut (statliga SBAB har blivit bank).

Privatpersoners lån för köp av villa eller lägenhet kallas i Sverige numera vanligen för bolån.

Bolånetak Redigera

Hösten 2010 började nya regler att gälla för bostadslån. Finansinspektionen ger nya allmänna råd för bostadslån: Nya bolån bör inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Det här blev mer känt som bolånetaket. Reglerna började gälla den 1 oktober och syftet är att öka konsumentskyddet och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden. Vidare har det föreslagits ett amorteringskrav som skulle göra att ett alla lån skulle behöva amorteras ner till 50 procent av inköpspriset.[källa behövs]

Amorteringskrav Redigera

Finansinspektionens nya krav från och med 1 juni 2016 som gäller nya bolån[2]

  • Lånet får ej överstiga 85 procent av fastighetens värde
  • Belåningsgrad på över 70 procent, 2 % årlig amortering av totala lånebeloppet
  • Belåningsgrad mellan över 50 och till och med 70 procent, 1 % årlig amortering av totala lånebeloppet
  • Om det kvarvarande lånet överstiger 4,5 gånger den egna bruttoårsinkomsten måste ytterligare 1 % per år amorteras. Detta gäller från den 1 mars 2018.

Lista över institut som i Sverige förmedlat bostadslån Redigera

Lista över statliga stöd gällande bostadskrediter Redigera

Urval av institut som beviljar bostadslån Redigera

Se även Redigera

Källor Redigera

Noter Redigera

  1. ^ Ode, Johanna (31 maj 2007). ”2.2 Reglering av bolånemarknaden” (PDF). Statliga kreditgarantier för att underlätta etablering i bostadsrätter och egnahem för förstagångsköpare. Stockholm: Finansdepartementet. sid. 9. https://data.riksdagen.se/fil/8BC9204A-05A7-4CE0-9E39-C0549DA84E42. Läst 29 juli 2008 
  2. ^ maos (20 april 2016). ”Amorteringskrav på nya bolån”. www.fi.se. Arkiverad från originalet den 16 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160616062323/http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Amorteringskrav-pa-nya-bolan1/. Läst 14 juni 2016. 

Referenser Redigera