Bolåneskydd är en typ av försäkring för bostadslån i fall av arbetsoförmåga och arbetslöshet. Skyddet resulterar i att den summa som man har valt att försäkra sig för kommer att betalas ut av banken för att klara av kostnaderna för bolånet. Livskydd skyddar ekonomin i det fall tecknaren avlider, då löser försäkringen ut hela eller delar av lånet. [1]

Exempel på villkor för att få skyddet kan vara ålder, till exempel att man ska vara mellan 18 och 60 år, folkbokförd i landet, banken som ger lånet försäkrar också, vara fullt arbetsför, ej sjukskriven osv. Kostnadsbilden varierar men en exempelkostnad 2011 är 100 SEK/år.[1]

ReferenserRedigera