Ej att förväxla med Bohusläns enskilda bank.
Danske Banks kontor under namnet Bohusbanken på Södra Hamngatan 29 i september 2010.

Bohusbanken var en av Sveriges minsta affärsbanker. Den grundades år 1919 och såldes år 1993 till försäkringsbolaget WASA, som bytte namn på den till WASA Banken. WASA gick i sin tur upp i Länsförsäkringar några år senare och 1998 bildas Länsförsäkringar WASA Bank. Bohusbanken riktade sig huvudsakligen till förmögna privatpersoner och medelstora företag.

År 1998 började Danske Bank i Sverige använda namnet Bohusbanken som varumärke för sina filialer i Göteborgsområdet. Under 2011 upphörde man att använda namnet Bohusbanken, då man bytte namn på alla svenska filialer till Danske Bank.

HistoriaRedigera

Bohusbanken grundades i Göteborg 1919 och hade fram till 1989 endast ett kontor. Detta år öppnades ett kontor i Stockholm. Familjen Wallenberg kontrollerade under lång tid banken, både direkt och genom olika dotterbolag. Under 1980-talet övergick ägandet till familjen Ax:on Johnson. 1993 såldes Bohusbanken till WASA, som tre år senare gick upp i Länsförsäkringar. Det ursprungliga kontoret i Göteborg på Östra Hamngatan 32, samt kontoret i Stockholm var de enda kontoren som övertogs av Östgöta Enskilda Bank som ägdes av LE Lundbergföretagen. 1997 såldes Östgöta Enskilda Banks kontorsnät inklusive de bägge Bohuskontoren till Danske Bank Sverige.

KällorRedigera