Bo G Jansson, född 19 januari 1949 i Uppsala, är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna. Forskning främst inom området litterär postmodernism samt inom fälten berättelseteori och narratologi i ett flermedialt perspektiv. Utöver detta litteraturvetenskaplig forskning med anknytning till Falun och Kopparbergslagen, särskilt studier kring diktningen om den beryktade gruvdrängen Fet-Mats som omkom vid ett ras i Falu koppargruva 1677.[1]

Bibliografi i urval redigera

  • Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning. Uppsala: Uppsala universitet, 1990. Diss.
  • Postmodernism och metafiktion i Norden. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1996.
  • Världen i berättelsen: narratologi och berättarkonst i mediaåldern. Falun: Högskolan Dalarna, 2002.
  • Episkt dubbelspel: om faktionsberättelser i film, litteratur och tv; med appendix: "Paratexts and the Limits of Narratology". Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006.
  • Fet-Mats: den förstenade gruvdrängen i sakprosa och som inspirationskälla till dikt och konst från 1700-talet till idag. Hedemora: Gidlunds förlag, 2009.
  • Falu gruva i skönlitteraturen: med särskild hänsyn till diktningen kring Fet-Mats-motivet. Falun: Högskolan Dalarna, 2012.
  • Millennieskiftets svenska roman och novell. Möklinta: Gidlunds förlag, 2016.
  • Erik Lindström och hans dagbok 1877-1936. Svärdsjö: Svärdsjö hembygdsförening, 2019.
  • Narratives Crossing Borders: The Dynamics of Cultural Interaction. Edited by Herbert Jonsson, Lovisa Berg, Chatarina Edfeldt & Bo G Jansson. Stockholm: Stockholm University Press, 2021.
  • Falu gruva i skönlitteraturen: med särskild hänsyn till diktningen kring Fet-Mats-motivet. Ny bearbetad och utvidgad upplaga. Falun: Högskolan Dalarna, 2023.

Noter redigera