Blodsband innebär på födelse grundad nära släktskap, alltså släktskapen mellan föräldrar och barn samt mellan syskon inbördes; någon gång utsträcks begreppet även till förhållandet mellan kusiner. Egenskapen att vara förenad med blodsband kallas med äldre begrepp konsangvinitet (latin consanguinitas, av con, med, och sanguis, blod) eller blodsförvantskap.

Medeltida illustration av konsangvinitet.
Denna artikel handlar om släktbegreppet blodsband. För musikalbumet av Peps Persson, se Blodsband (album).
För filmen från 2013 med samma namn, se Blodsband (film).

Se även redigera

Referenser redigera