Bjärköarätt (fornsvenska bjærkøa rætter, fornnorska biarkeyiarréttr, norska bjarkøyretten, danska biærkret, birkeret), var lagen som styrde livet på en handelsplats (birk) eller i en stad i Norden under tidig medeltid. Ordet biærk anses betyda handelsvara, handel; jfr Birkarlar. Tidigare föreställde man sig en koppling mellan namnet och staden Birka, vilket idag döms ut.

De äldsta kända bjärköarätterna är från Nidaros (Trondheim) och Bergen i Norge, från 1100- och 1200-talen. Ett fragment av en äldre uppteckning från Nidaros härrör från tiden efter 1164, och den yngre uppteckningen från Bergen antogs på ting där 1276. Bjärköarätten för Lödöse i Västergötland finns bevarad från år 1345, men antas ursprungligen ha varit avsedd för Stockholm.[1] Det skall också finnas delar av andra bjärköarätter från 1300-talet. Från Danmark finns en skånsk birkerätt från slutet av 1200-talet.

Uppkomsten av Bjärköa-rätten avsedd för Stockholm härrör troligen av en revision av Upplandslagen, vilken var mer lämpad för stadens behov.

BibliografiRedigera

  • Collin, Hans Samuel & Carl Johan Schlyter, Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C.J. Schlyter. Volym 6, Codex iuris Helsingici = Helsinge-lagen; Codicis iuris Smalandici pars de re ecclesiastica = Kristnu-balken af Smålands-lagen; et, Juris urbici codex antiquior = Bjärköa-rätten, utgifne af C.J. Schlyter, Berlingska boktryckeriet, Lund 1844 (251 s)
  • Holmbäck, Åke & Elias Wessén, Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, femte serien, Äldre västgötalagen, Yngre västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten, Geber, Stockholm 1946 (493 s)

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Björköarätt)
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Salmonsens Konversationsleksikon, Bjarkøretten, 1915–1930.