En Bishops Ring är ett optiskt fenomen som uppträder som en brunröd eller blåaktig ring runt solen. Fenomenet framträder efter större vulkanutbrott när stora mängder stoft återfinns i atmosfären. De första anteckningar av fenomenet är från 1883 i samband med att vulkanen Krakatau hade ett utbrott.

En Bishopsring runt solen som orsakats av askpartiklar från vulkanen EyjafjallajökullIsland. Fotografiet är taget i Leiden i Nederländerna den 18 maj 2010.

Se ävenRedigera