Biotiska faktorer (motsats abiotiska faktorer) är levande faktorer som påverkar eller har en inverkan på ett ekosystem. Ett exempel är om en varg lägger sig ner på en plätt jord och dör. Förändringen i omgivningen påverkar de arter som lever där och den ruttnande vargen drar till sig nedbrytare och asätare.

Exempel på biotiska miljöfaktorerRedigera

  • Tillgång till föda
  • Konkurrenter (om föda mm)dvs djur som prefererar samma typ av föda som det avsedda djuret.
  • Rovdjur
  • Växter och bakterier
  • Kommensalism
  • Mutualism
  • Parasitism