Biom

regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen. Biom är ett annat ord för vegetationsområde.[1] I begreppet är samverkan och inbördes påverkan mellan de olika arterna centrala. Relationen till jordarter och klimat ingår också. Biom är huvudsakligen urskiljbara i stor (kontinental till global) skala. Tillsammans utgör biomen biosfären. Ibland benämns biom major habitat type i engelskspråkig litteratur.[2]

Biom definieras tydligast genom fördelningen av vegetationstyper, vilka i hög grad bestäms av globalt klimat, jordtyp, yttre påverkan och andra faktorer i omgivningen. Klimatet bestäms delvis av latitud, altitud och terrängen.

Biomen indelas i landbiomer och vattenbiomer. Till landbiomen hör exempelvis tropisk regnskog, savann, stäpp, öken, macchia, varmtempererad lövskog, kalltempererad barrskog (taiga) och tundra. Vattenbiomen delas övergripande in i sötvattensbiom och havsbiom. Exempel på vattenbiom är korallrev och kelpskogar.

Karta över världens landbiom.
  tundra
  taiga
  tempererad löv- och blandskog
  tempererade grässlätter
  subtropisk regnskog
  macchia
  monsunskogar
  öken
  öken och torr buskmark
  torra grässlätter
  halvöken
  savann
  skogssavanner
  subtropisk torrskog
  tropisk regnskog
  bergsskog

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ ”Biom”. Markens och växten, ett 3D-äventyr. Sveriges lantbruksuniversitet (Swedish University of Agricultural Sciences). Arkiverad från originalet den 28 september 2017. https://web.archive.org/web/20170928075251/http://www-vaxten.slu.se/ekologi/biom.htm. Läst 4 oktober 2016. 
  2. ^ Olle G. Olsson och Magnus Sylvén. ”biom”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/biom. Läst 4 oktober 2016.