En odlingszon eller växtzon är ett område där man anser att klimatbetingelserna och årstidernas påverkan på växter är så likartade att man kan ringa in det området och skilja det från sin omgivning.

Sveriges odlingszoner
Finlands odlingszoner

Ett exempel är den zonkarta över Sverige som Riksförbundet Svensk Trädgård (då kallat "Sveriges Pomologiska Förening") utgav år 1910. Kartan har blivit en klassiker som genom åren finjusterats och gjorts mer detaljerad. Den har allmänt accepterats bland såväl amatörer som proffs. Zonkartan är uppdelad i åtta odlingszoner, där zon I är den mildaste och VIII den bistraste. Fjällregionen är undantagen från zonindelningen.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera