Biogenes (av bio- "liv" och gr. genes "frambringande"), produktion av nya levande organismer. Lagen om biogenes, tillerkänd Louis Pasteur, är observationen att alla levande ting uppkommer endast genom fortplantning av andra levande varelser.

Se ävenRedigera