Binioù kozh är en bretonsk säckpipa. Piporna är svarvade enligt traditionella metoder och former. Den spelas ofta tillsammans med bombard, ett bretonskt träblåsinstrument som är en typ av skalmeja. Binioùn stämmer en oktav högre än bombarden. Den har en tenorstämd bordun med ett litet koniskt klockstycke. Medan chantern har en mycket gäll ton (vanliga stämningar är Bb,C,A,G och F). Klangen påminner om den skotska pipans men är mycket gällare.