Billing är en figur i nordisk mytologi. Hans namn förekommer i en historia i Hávamál där Oden försöker förföra hans icke namngivna dotter. Namnet förekommer även i Hauksbok i en lista över dvärgar, medan en kenning för poesi gör gällande att han hörde till ett av de släkte som ägde skaldemjödet innan Oden stal det, vilket innebär att han måste varit dvärg eller jätte.