Inom linjär algebra sägs en avbildning i två variabler vara bilinjär om den är linjär i varje variabel var för sig.

DefinitionRedigera

En avbildning

 

där U, V, W är vektorrum över en kropp K, sägs vara bilinjär om

 
 
 
 

för alla

 

och

 .

ExempelRedigera

 
 .
  • Applikationsoperatorn som till ett element
  är bilinjär.

EgenskaperRedigera

De bilinjära avbildningarna utgör ett linjärt delrum till rummet av linjära avbildningar  

Tensorprodukter används för att klassificera bilinjära avbildningar; närmare bestämt, det finns en kanonisk avbildning

 

så att för varje bilinjär avbildning

 

så finns en unik avbildning

 

så att