En kryssprodukt är en form av vektorprodukt som är definierad för vissa vektorrum (över R3 och R7).

Parallellogrammens area ger storleken av a×b

Den är antikommutativ (det vill säga, a × b = −(b × a)) och är distributiv över addition (det vill säga, a × (b + c) = a × b + a × c).

Kryssprodukten är en pseudovektor.

Kryssprodukten i R3Redigera

Två tredimensionella vektorer (a och b) som kryssmultipliceras ger upphov till en ny tredimensionell vektor (a × b)[1]. Som alla andra tredimensionella vektorer har kryssprodukten en längd och en riktning; dess riktning är vinkelrät mot det plan som spänns upp av de två vektorerna a och b, samt ordnad efter högerhandsregeln och dess längd är bestämd av den uppspända areans storlek och beror därmed på vinkeln θ mellan a och b:

 

vilket innebär att kryssprodukten av två parallella vektorer är noll.

Om de kartesiska komponenterna för två vektorer a och b är kända, går det att beräkna de motsvarande kartesiska komponenterna för kryssprodukten enligt

 

eller som en determinant:

 

där

 

är standardbasen i ℝ3.

Beräkning av kryssprodukten med standardbasvektorerRedigera

 
En 3-dimensionell vektor bestämd av basvektorerna i, j, k

Standardbasvektorerna i, j och k satisfierar i ett ortogonalt högerorienterat koordinatsystem likheterna

 

vilket på grund av kryssproduktens antikommutativitet implicerar

 

Kryssproduktens definition implicerar också att

  (nollvektorn).

Dessa likheter, tillsammans med kryssproduktens distributivitet och linjäritet, är tillräckliga för att bestämma kryssprodukten för alla par av vektorer a och b. Varje vektor kan definieras som summan av tre ortogonala komponenter parallella med standardbasvektorerna:

 

Deras kryssprodukt a × b kan expanderas på grund av distributiviteten:

 

Detta kan tolkas som en uppdelning av a × b till en summa av nio enklare kryssprodukter med samma riktningar som vektorerna i, j, eller k. Var och en av dessa nio kryssprodukter opererar på två vektorer som är enkla att hantera då de är inbördes antingen parallella eller ortogonala. Från denna uppdelning erhålls

 

MinnesregelRedigera

Skriv två rader där komponenterna till vektorerna

 
 

skrivs två gånger efter varandra på respektive rad. Bilda sedan kryssprodukten med hjälp av schemat

Fysikaliska tillämpningarRedigera

Kryssprodukten används för att beräkna vektorvärda storheter som är produkten av två vektorvärda fysikaliska storheter:

GeneraliseringarRedigera

Begreppet kryssprodukt kan generaliseras till att gälla vektorer a och b i högre dimensioner. Kryssprodukten är då en kombination av en yttre produkt med den så kallade Hodges stjärna-operatorn.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Weisstein, Eric W. "Cross Product." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/CrossProduct.html

Externa länkarRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.