Bildvinkel - den inspelade bilden i en film/video får olika utseende beroende på vilken bildvinkel som filmfotografen/regissören har valt, bildvinkeln beror bl.a. på kamerans placering.

Några exempel på olika bildvinklar.

Se även bildvinkel för en teknisk beskrivning.