Beteendevetenskap

beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar mänskligt beteende ur olika aspekter
(Omdirigerad från Beteendevetare)

Beteendevetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar mänskligt beteende ur olika aspekter.

Angränsande och delvis överlappande vetenskapsområden är utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap. Skillnaden mellan beteendevetenskap och samhällsvetenskap är flytande. Internationellt sätt används sällan kategorin Behavioural Science, utan de beteendevetenskapliga disciplinerna samlas istället ofta under kategorin Social Science som innefattar socialvetenskaperna, det vill säga de klassiska vetenskapliga disciplinerna inom samhällsvetenskapen som fokuserar på människans beteende.[1]

Klassiska beteendevetenskapliga ämnenRedigera

De klassiska beteendevetenskapliga ämnena burkar ofta anses vara:[2]

PedagogikRedigera

Huvudartikel: Pedagogik

Pedagogik är läran om utbildning och lärande. Inom pedagogiken studerar man de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

PsykologiRedigera

Huvudartikel: Psykologi

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Den moderna psykologin innefattar och integrerar både biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på människans upplevelser och beteenden.

SociologiRedigera

Huvudartikel: Sociologi

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Sociologin studerar mänskliga relationer som sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Andra beteendevetenskapliga ämnenRedigera

Andra ämnen som studerar människans beteende och som ibland betraktas tillhöra beteendevetenskapen är:

KognitionsvetenskapRedigera

Huvudartikel: Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar det mänskliga tänkandet. Inom kognitionsvetenskapen behandlar man hur människan tar till sig och bearbetar information/kunskap, hur hon interagerar med den sociala och materiella omgivningen, hur hon fattar beslut och löser problem och vilken roll emotioner påverkar hennes tankeprocesser.

SocialantropologiRedigera

Huvudartikel: Socialantropologi

Socialantropologi är läran om människan i sociala sammanhang. Inom socialantropologin studerar man människans sociala tänkande och beteende utifrån ett globalt perspektiv.

SocialpsykologiRedigera

Huvudartikel: Socialpsykologi

Socialpsykologi är ett tvärvetenskapligt ämne som kan ses som en blandning mellan psykologi och sociologi. Inom socialpsykologin försöker man förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Beteendevetenskap”. https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=beteendevetenskap. Läst 16 mars 2018. 
  2. ^ ”Beteendvetenskaplig grundkurs”. https://liu.se/utbildning/kurs/759g46. Läst 16 mars 2018.