För andra betydelser, se Betania (olika betydelser)

Betania var en i Bibeln omnämnd by, belägen ca 2,5 kilometer från Jerusalem, på Olivbergets östra sida vid vägen till Jeriko. I Betania bodde Jesu vänner Marta, Maria och Lasaros. Det var i Betania Jesus skall ha uppväckt Lasaros från de döda, och det var också hit han drog sig undan sedan han ridit in i Jerusalem. Jesu himmelsfärd skedde från "bort mot Betania" (Lukas 24:50).

Betania

I dag ligger på platsen en by med det arabiska namnet El-Azariyeh, Lasaros plats, vilken påstås vara uppförd på den plats där denne blev uppväckt.

Betania kan möjligen förbindas med Ananja i Neh 11:32.

Betania är i Sverige ett vanligt namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelserna. Exempel är Betaniakyrkan i Enköping och Betaniakyrkan på Kungsholmen i Stockholm.

Betania betyder enl Illustrerat Bibellexikon Betryckets hus; andra övers. dadel- el fikonhus

Externa länkar redigera