Bert Lehrberg, jur. kand. vid Uppsala universitet, 1985, jur. dr 1989, docent 1990, professor i bankrätt vid Lunds universitet 1992-1995, professor i civilrätt vid Uppsala universitet 1995-. Specialiserad på kommersiell juridik, främst avtalsrätt, köprätt, entreprenadrätt och annan kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, skiljedomsrätt och bankrätt samt juridiska metodfrågor. Författare till drygt ett dussin böcker och ett stort antal artiklar.

Publicerade böckerRedigera

 • Förutsättningsläran. Allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda förhållanden, Iustus förlag, Uppsala 1989,
 • I aktiebolagens skymningsland. En studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet, med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerat aktiebolag, Iustus förlag, Uppsala 1990,
 • Köprätt, Norstedts Juridik, 2 uppl., Stockholm 1996,
 • Lehrberg (red), Borgen. Förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor, Norstedts, Stockholm 1995,
 • Uppsatser i bankrätt. Första samlingen, Norstedts Juridik, Stockholm 2002,
 • Moderna betalningsformer, 3 uppl., IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2005,
 • Avtalstolkning, 5 uppl., IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2009,
 • Avtalsrättens grundelement, 2 uppl., IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2006,
 • Praktisk juridisk metod, 6 uppl., IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2010,
 • Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt, 2 uppl, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2008.
 • Köprätt enligt 1990 års köplag, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2008.
 • Omförhandlingsklausuler. Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 2 uppl, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala 2008.