Berchska skalan, eller Mensura magnitudinis Nummorum, är en skala som anger storleken på svenska mynt och medaljer. Den är uppkallad efter dess skapare Carl Reinhold Berch som publicerade den år 1773 i sitt verk Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar.

Millimeterskala (vänster) och berchska skala (höger).

Ursprungligen täckte skalan 26 "storlekar", godtyckligt numrerade efter diameter. Exempelvis är en medalj med en diameter på 24 millimeter är "av femte storleken", en med en diameter på 33 millimeter är "av åttonde storleken". Vissa "halvstorlekar" har tillkommit, till exempel "7½ storleken" med en diameter på 31 millimeter. Idag finns varken mynt eller medaljer större än 18:e storleken.

Skalan används fortfarande för att avgöra värdet på belöningsmedaljer, som idag nästan uteslutande präglas i dessa sex storlekar:

Storlek Diameter Bärs normalt i Exempel
18:e storleken 56 millimeter kedja eller band om halsen Illis quorum meruere labores i guld av 18:e storleken med kedja
15:e storleken 51 millimeter kedja eller band om halsen Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj i guld av 15:e storleken
12:e storleken 43 millimeter band om halsen H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med Serafimerordens band
8:e storleken 33 millimeter band eller rosett på bröstet Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken
6:e storleken 27,5 millimeter band eller rosett på bröstet För nit och redlighet i rikets tjänst i guld av 6:e storleken
5:e storleken 24 millimeter band eller rosett på bröstet För berömliga gärningar i guld av 5:e storleken

Källor redigera