Öppna huvudmenyn

Bengt von Schening, född 26 februari 1738, död 3 juni 1777, var en svensk riddarhusfiskal.

Bengt von Schening adlades 1751, blev vice notarie i Kommerskollegium 1759, kopist 1763 och riddarhusfiskal 1766. Han var medlem (violinist) i Utile Dulci och invaldes som ledamot 71 av Kungliga Musikaliska Akademien den 13 april 1776.[1]

BibliografiRedigera

Berch, Anders; Schening Bengt von. (1756). M.G.H. handels-compagnier, till inrättning och natur beskrefne: med juridiske, facultetens samtycke, och under professorens samt ledam. af Kongl. Stockh. och Ups. vet. acad. ädle och vidtlagfarne herr Anders Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framgifne af Bengt von Schening, uti den större carolinske läro-salen, d. 22 december 1756.. Upsala: Tryckt hos L.M. Höjer. Libris länk 

ReferenserRedigera

  1. ^ Nyström, Pia; Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie (1996). Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 0347-5158 ; 84 (2., rev. och utök. uppl.). Stockholm: Musikaliska akad. Libris länk. ISBN 91-85428-99-X (inb.)