Riddarhusdirektionen styr det svenska Riddarhusets förvaltning och utses av adelsmötet. Direktionen är det högsta verkställande organet inom Riddarhuset medan adelsmötet är Riddarhusets högsta beslutande organ, och det organ som utser direktionen och som direktionen rapporterar till.[1]

Riddarhusdirektionen inrättades 1634 och består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Direktionens arbetsuppgift är att vara en "styrelse för vården av Ridderskapets och Adelns angelägenheter och ombesörjande av Riddarhusets förvaltning". Under direktionens förvaltning finns också 340 stiftelser. I sitt arbete biträdes direktionen av Riddarhusets kansli, som leds av riddarhussekreteraren.[1]

Ordförande redigera

Referenser redigera